image description
SYM-OP-IS 2021

XLVIII Međunarodni simpozijum o operacionim istraživanjima

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Matematički institut SANU organizatori su XLVIII međunarodnog simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS 2021 koji će se održati u septembru 2021. godine.

Banja Koviljača, 20-23. septembar 2021

O SIMPOZIJUMU

UVODNA REČ

Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Matematički institut SANU tradicionalno, u saradnji sa drugim visokoškolskim, naučnoistraživačkim i drugim institucijama, organizuje XLVIII Simpozijum o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2021.

Ove godine se XLVIII SYM-OP-IS održava u Banji Koviljači, u periodu od 20. do 23. septembra 2021. godine.

U ime Programskog i Organizacionog odbora XLVIII SYM-OP-IS-a pozivamo Vas da svojim učešćem doprinesete očuvanju tradicije i kvaliteta ovog skupa.

Konferencija promiviše pisanje radova i sprovođenje istraživanja koja prevazilaze granice kako između naučnih disciplina tako i zemalja, a u cilju unapređenja međunarodne saradnje. Zadovoljstvo nam je da najavimo specijalnu sekciju o VNS metodi, posvećenu 45-ogodišnjem radu profesora Nenada Mladenovića, kao i njegovom 70-om rođendanu. Poziv za specijalnu sekciju se posebno odnosi na saradnike i studente prof. Mladenovića.

ZNAČAJ I OPSEG

SYM-OP-IS je redovan međunarodni simpozijum sa dugom tradicijom okupljanja naučnih istraživača, predstavnika privrede i predavača u nastavi. Cilj konferencije je razmena naučnih i stručnih informacija, prenos iskustava i saopštavanje novih rezultata o razvoju i primeni metoda, modela i tehnika operacionih istraživanja na formalan i neformalan način.

VAŽNI DATUMI

  • Rok za prijavu radova ili apstrakata je 31. maj 2020. godine.
  • Informacije o prihvatanju radova ili apstrakata biće poslate do 15. juna 2021.

KO-PREDSEDNICI PROGRAMSKOG ODBORA

  • Prof. dr Dragan Urošević
  • Prof. dr Milan Dražić

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA

  • Prof. dr Zorica Stanimirović

NAJNOVIJE VESTI

ORGANIZATORI

Glavni organizatori

Suorganizatori
Konferenciju podržavaju