INFORMACIJE

PRIJAVA RADOVA

Sve radove je potrebno prijaviti putem EasyChair sistema do 31. 5. 2021. 15. 6. 2021. 22. 6. 2021. Radovi se mogu pisati na srpskom i engleskom jeziku. Svaki autor može da prijavi najviše tri rada, od toga najviše dva kao prvi autor.

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Obim rada treba da bude do 6 stranica (A4 format), uključujući tabele, slike, literaturu i ostale priloge. Maksimalna veličina fajla je 20MB. Za obradu teksta koristiti jedan od ponuđenih šablona:


UPUTSTVO ZA PRIPREMU APSTRAKTA

Na Simpozijum se može prijaviti i samo apstrakt izlaganja. Za obradu teksta koristiti jedan od ponuđenih šablona:Rad/apstrakt možete prijaviti putem EasyChair sistema konferencije (klik na prečicu ili na sliku ispod).


EasyChair — SYM-OP-IS 2021

Za prijavu rada putem EasyChair platforme neophodno je da imate EasyChair nalog. Rad možete poslati u PDF formatu.