INFORMACIJE

PUBLIKACIJE

Prihvaćeni radovi su publikovani u Zborniku radova SYM-OP-IS 2021.

Nakon završetka Simpozijuma, odabrani radovi će dobiti mogućnost da budu publikovani u specijalnim izdanjima sledećih časopisa:

U specijalnim izdanjima navedenih časopisa biće publikovane značajno proširene i unapređene verzije radova prezentovanih na Simpozijumu. Svi radovi prolaze standardni proces recenzije u skladu sa pravilima navedenih časopisa.